Raymond HeunenOp bovenstaande foto is middels een kader te zien dat Raymond's ogen niet op dezelfde hoogte staan. Als gevolg hiervan houdt hij zijn hoofd scheef met als gevolg nek-, rug- en knieklachten.

Oogonderzoek

Het doel van het oogonderzoek is om erachter te komen of er een spierverkramping in het oog zit of dat er een verstoorde oogsamenwerking is of er zelfs een verkeerde houding is aangemeten door de stand van de ogen. Hiervoor voeren wij testen uit om te kijken hoe het brein beelden vanuit de ogen ontvangt. Wij streven naar een betere balans tussen ogen en hersenen, daardoor beter zicht. Uw concentratie en focus zal verbeteren, waardoor u meer energie overhoudt!

 

Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee delen, dat op verschillende dagen zal moeten plaatsvinden. Dit onderzoek zal altijd door een HBO Optometrist worden uitgevoerd. Vooraf geven wij verdere uitleg over de inhoud van het onderzoek en is er mogelijkheid om vragen te stellen.

 

Bij het eerste onderzoek gebruiken we oogdruppels die de inwendige oogspier ontspant, waardoor we betere meetresultaten behalen. Het nadeel van deze oogdruppels is dat u een aantal uren slechter dichtbij kunt zien en lichtgevoeliger bent. Wij adviseren u iemand mee te nemen die u in het verkeer kan begeleiden.
oogonderzoek 1Vervolgens worden een aantal oogtesten uitgevoerd. Is er sprake van een verstoorde oogsamenwerking en blijkt dat er een latent, of niet zichtbaar oogstandprobleem aanwezig is, dan gebruiken we de MKH-methode. Dit is een 3D meettechniek waarbij we de sensorische prismawaarde van uw ogen kunnen bepalen. Het voordeel van deze techniek is dat we de oogsamenwerking, ook wel het binoculair diepte zien, optimaal in balans krijgen. Afhankelijk van de resultaten uit het eerste onderzoek, bestaande uit de sterktemeting en de oogsamenwerkingsmeting, zullen we aan het einde van het eerste onderzoek in overleg met u, het tweede onderzoek vormgeven. Dit kan middels twee vervolgtrajecten gaan verlopen.Onderzoek 1 zal ongeveer 45 minuten in beslag nemen.

 

Onderzoek 2 kan bestaan uit 2 vervolgtrajecten:

  1. Het eerste traject houdt in dat we een herhaling van het eerste onderzoek gaan doen, echter zonder gebruik van oogdruppels. Vervolgens kunnen we de klacht dan verhelpen met een aanpassing van de sterkte van uw huidige bril of contactlenzen. Dit onderzoek zal dan 30 minuten in beslag nemen.
  2. Het tweede traject houdt in dat we een combinatie maken tussen oogonderzoeken en een aantal aanvullende testen uitvoeren om te kijken of de ogen en het brein goed samenwerken. Bij deze aanvullende testen kijken we naar:
  • Zijn de spieren die de ogen aansturen in balans? Zijn er spieren die te zwak zijn?
  • Kan het brein goed prikkels door de ogen verdragen?
  • Werken breindelen goed samen?

Dit onderzoek zal dan 90 minuten in beslag nemen.
 

Evaluatie

Na afloop van het tweede onderzoek, kijken we samen naar een passende oplossing voor u. Dit kan een aanpassing van de sterkte van uw huidige bril of contactlenzen zijn, een hersentrainingstraject middels Cognitief Trainen of een combinatie van beiden.

Wij gebruiken een andere meettechniek dan de oogarts in het ziekenhuis. Hierdoor kunnen meetverschillen en adviezen van elkaar afwijken. Constateren wij tijdens het onderzoek een ziektebeeld, dan verwijzen wij u direct door naar een oogarts.