Mentale training in sport

Het beste uit jezelf halen in sport, je werk of in je leven is niet iets wat je toevallig overkomt. Je kunt dit sturen met behulp van mentale training en begeleiding. Het is geen toeval. Iedereen die lekker in zijn vel wil zitten en het beste uit zichzelf wil halen kan baat hebben bij mentale training.

Anniek Oost is geaccrediteerd SPORTPSYCHOLOOG VSPN® en neuropsycholoog. Ze heeft ervaring met het begeleiden van sporters, teams, coaches, sportclubs en ouders. Ook verzorgt ze training en begeleiding bij de Nederlandse Politie en in het bedrijfsleven. Ze is bovendien verbonden aan Topsport Limburg en Topsport Gelderland.

Daarnaast verzorgt ze in samenwerking met Cognitieftrainen.nl cognitieve training in de sport. Hierbij kan gedacht worden aan onder meer sporters, scheidsrechters, coaches en dansers. Tijdens deze training wordt de cognitieve training gecombineerd met mentale training. Het grote voordeel hiervan is dat iemand meteen ervaart hoe hij of zij zichtbaar tot maximale resultaten kan komen tijdens de prikkelverwerking, maar ook op andere momenten. Door mentale training met cognitieve training te combineren worden maximale resultaten behaald. Er kan onder meer aandacht worden besteed aan:

  • Het ontwikkelen van een positieve mindset
  • Betere concentratie
  • Een optimale (wedstrijd)voorbereiding
  • Het bepalen en behalen van een uitdagend en realistisch doel en inzicht in wat onrealistische doelen met iemand doen
  • Een optimale spanningsregulatie


Reiss Profile

De training kan worden gecombineerd met het Reiss Profile®. Het Reiss Profile laat zien hoe iemand zichzelf kan blijven motiveren, prestaties neer kan zetten en gelukkig kan zijn. Het is een diagnose-instrument dat jouw individuele levensmotieven (drijfveren) vaststelt. Wat maakt jou gelukkig en wat gaat vanzelf? Welke activiteiten leveren je energie op en welke kosten juist energie? Voor welke valkuilen moet je uitkijken? Het Reiss Profile® geeft aanknopingspunten hoe jij je krachten optimaal kan inzetten. Het geeft geen waardeoordeel over de drijfveren, maar het maakt inzichtelijk hoe jij de wereld ervaart en hoe jouw persoonlijke levensmotieven (drijfveren) je denken, gevoel en gedrag zullen beïnvloeden. De resultaten uit de test hebben in het algemeen een levenslange geldigheid en kunnen dus bij iedere begeleiding worden ingezet, ook tijdens de cognitieve training.


Ben je sporter dan is jouw mentale, emotionele en fysieke kracht beslissend om onder druk topprestaties neer te zetten. Weten wat jou motiveert is cruciaal voor jou maar ook voor je coach, zodat hij jou op de juiste manier weet te sturen. Je coach dient zich daarbij bewust te zijn van de mogelijkheid dat zijn drijfveren niet overeenkomen met die van jou. Een coach die uitgaat van zijn eigen drijfveren om jou te motiveren, zal geen tot weinig succes boeken. Het is daarom van belang om met behulp van het Reiss Profile® te kijken waar de verschillen en overeenkomsten zijn tussen jou en je coach en hoe deze kennis naar de praktijk kan worden vertaald. Op die manier kan jij het maximale uit jezelf halen en kan de coach aansluiten bij jouw behoeften. Ook dansers, musici en performers kunnen op deze manier profiteren van de inzichten uit het Reiss Profile®.


Ben jij teamcoach in de sport of geef je leiding aan een team in het bedrijfsleven? Het Reiss Profile® is een geweldig hulpmiddel om teamleden inzicht te geven in elkaars drijfveren, zodat er meer begrip voor elkaar ontstaat en jij als coach/manager beter weet hoe jij je sporters/medewerkers het beste kan aansturen. Vaak ben je geneigd om van je eigen drijfveren uit te gaan met als gevolg dat je er niet altijd begrip voor kan opbrengen als mensen andere drijfveren hebben. Waarom begrijp jij iemand die op jou lijkt vaak heel goed, maar verloopt het contact vaak stroever als jij veel van de ander verschilt? Het Reiss Profile® kan worden ingezet om inzichtelijk te maken waarom iemand zich op een bepaalde manier gedraagt en hoe jij daar mee om kan gaan. Wanneer er sprake is van (grote) verschillen in drijfveren kan dit tot botsingen leiden, terwijl je het ook kan omkeren: je kan elkaar daardoor ook heel erg goed aanvullen.